Velkommen som arrangør i Tromsøtid!

Informasjon til bedrifter

Tromsøtid er en seks uker lang sommerfest i Tromsø, som varer fra 25.06 til 09.08.20. Ønsket er å samle alt av aktiviteter, museer, spisesteder, butikker, utesteder, overnattingssteder og lignende i Tromsø under én felles paraply – som promoteres gjennom denne nettsiden, i tillegg til en massiv markedsføringskampanje. Det er gratis å være med, og åpent for alle aktører som har et organisasjonsnummer.

Nettsiden vil vektlegge konkrete arrangementer og aktiviteter, men det er også mulig å legge inn butikker, restauranter, museum og lignende. For å delta med aktiviteter og arrangementer fyller man ut skjemaet her. Merk at hvis dere har gjentagende arrangementer, kan flere tidspunkt legges til ved å trykke på "+"-knappen. Hvis dere er en butikk/overnatting/attraksjon/museum eller lignende kan dere fylle ut et eget skjema her.

Eksempel: Om dere har åpent hver dag, men med fast daglig omvisning, fyller dere ut begge skjemaene: et for den daglige driften, og et for arrangementet “omvisning” kl 13.

Nettsiden har følgende utforming:

- Forside med ti utvalgte, varierende, programposter på forsiden.

- En side for program, som består av arrangementer og aktiviteter. Denne blir det mulig å filtrere basert på type programpost og målgruppe for programposten.

- Separate sider for “daglig drift”-aktørene, delt inn i:

  • Mat og drikke
  • Kunst og kultur
  • Attraksjoner
  • Butikker
  • Overnatting
  • Annet

Merk at dere er ansvarlig arrangør for det dere melder inn. Det vil si at dere har et overordnet arrangøransvar – og er således ansvarlig for å ta imot henvendelser fra deres publikum, administrere billettsalg, følge smittevernsregler, ivareta gjestenes sikkerhet o.l. aspekter ved gjennomføringen.

Tromsøtid bistår gjerne med idedrodling og sparring om aktiviteter og arrangementer, samt gir råd angående tiltak for å hindre smittespredning av korona – send oss en mail. :) Vi ønsker også å bidra med tilrettelegging for at folk som ønsker å arrangere ting får det til. Ta kontakt om du har lyst til å være med, men trenger hjelp for å få det i havn, så leter vi sammen etter løsninger.

I samarbeid med Magy media vil det gjennomføres en markedsføringskampanje i arrangementsperioden. Underveis vil det skapes promoteringsinnhold, både ukentlige highlightvideoer fra aktiviteter og daglige bildeserier som spres bredt.

Hvis dere har spørsmål eller kommentarer, send en e-post til arrangor@visittromso.no

Tromsøtid

Tromsøtid går over 6 uker, og her kan du oppleve byliv, natur, kultur, kunst, mat og andre kule aktiviteter og konsepter gjennom sommeren.

Følg oss

Kontakt

melde inn ditt arrangement?Skal du besøke oss?Pressehenvendelser?

Initativtakere

Samarbeidspartnere